Twój kontrahent nie płaci w terminie?

     Masz problem z odzyskaniem należności?

Grozi Ci utrata płynności finansowej?

Dowiedz się,
w jaki sposób możesz wyjść
z kłopotów.

Windykacja jest zbiorem czynności prawnych, procesowych i faktycznych, które służą dochodzeniu roszczeń w sposób określony w przepisach prawnych. Celem działań windykacyjnych jest wykonanie przez dłużnika zobowiązania wobec wierzyciela.

Podstawowy podział czynności windykacyjnych:

WINDYKACJA POLUBOWNA

prowadzenie szeregu działań monitujących i operacyjnych mających skutkować uiszczeniem zobowiązania wobec wierzyciela

WINDYKACJA SĄDOWA

dochodzenie zapłaty należności na drodze postępowania sądowego i egzekucji komorniczej

W ofercie Konsorcjum Prawno-Finansowego VERTUS S.A. znajduje się również obrót wierzytelnościami, (obejmujący kupno i pośrednictwo w sprzedaży wierzytelności) oraz windykacja zagraniczna, czyli egzekwowanie wierzytelności polskich przedsiębiorców od kontrahentów zagranicznych.

Dlaczego warto
skorzystać
z naszych usług?
  • wieloletnie doświadczenie w skutecznym odzyskiwaniu należności
  • sprawdzone metody działania
  • kompleksowość usług
  • praca zespołu specjalistów w zakresie prawa, ekonomii, finansów oraz psychologii
  • gotowość zajęcia się każdą sprawą, niezależnie od jej złożoności i aktualnego stanu

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
i odzyskaj swoje pieniądze

tel. 32 352 01 01

Content


Zgadzam się na otrzymanie oferty od KPF VERTUS S.A.